Các phương pháp đánh giá quá trình thuỷ phân , nghiên cứu tổng hợp chất nhũ hoá và kiểm tra chất lượng nhựa Bitum

MỤC LỤC

Lời mở đầu 3

Phần I. Tổng quan 5

Chương I : Tổng quan về dầu thực vật ở Việt Nam 5

1. Thành phần 5

2. Tính chất hoá học 6

Chương III . Nhũ tương Bitum. 9

I. Lý thuyết chung về nhũ tương bitum 9

1. Định nghĩa 9

2. Phân loại nhũ tương 10

2.1. Phân loại theo pha phân tán và môi trường phân tán 10

2.2. Phân loại theo tính chất hoạt động bề mặt 10

2.3. Phân loại theo khả năng phân tách – theo ASTM D997-86 10

2.4. Phân loại theo Pháp NF T66-16 11

2.5 Phân loại theo khả năng thi công – theo Caltex 11

3. Ứng dụng của nhũ tương bitum 11

4.Ưu điểm của nhũ tương bitum trong xây dựng đường ôtô. 13

II. Phương pháp chế tạo nhũ tương bitum 14

1. Phương pháp ngưng tụ 14

2. Phương pháp phân tán 14

III. Chất nhũ hoá. 14

1. Định nghĩa 14

2. Phân loại 15

2.1 Chất hoạt động bề mặt anion 15

2.2 Chất hoạt động bề mặt cation 16

2.3 Chất hoạt động bề mặt mang hai dấu điện 17

2.4 Chất hoạt động bề mặt không ion 18

IV. Vấn đề ổn định nhũ tương. 18

1. Sức căng bề mặt của dung dịch chất nhũ hoá 18

2. Cấu tạo lớp điện tích kép 20

3. ổn định nhũ tương 23

4. Hiện tượng tách nhũ 23

5. Hiện tượng bị đảo pha 25

V. Một số chỉ tiêu quan trọng của nhũ tương bitum trong chế tạo và kiểm định. 25

1. Độ nhớt của nhũ tương bi tum 25

2. Độ ổn định của nhũ tương bitum trong quá trình lưu giữ, bảo quản 27

3. Tốc độ phân tách và hiệu thế Zeta 28

4. Tính bám dính 29

5. Tính đồng nhất 30

V. Lựa chọn chất nhũ hoá 30

VI. Công nghệ chế tạo nhũ tương bitum 33

1. Qui trình chế tạo nhũ tương bitum 33

2. Vấn đề chọn chất nhũ hoá cho phù hợp 33

Phần II : Phương pháp nghiên cứu 35

Chương I : Quá trình tổng hợp chất nhũ hoá 35

I. Quá trình thuỷ phân dầu 37

II. Tổng hợp chất nhũ hoá 40

Chương II : Chế tạo nhũ tương Bitum 42

I. Chế tạo nhũ tương Bitum 42

II. Sơ đồ nghiên cứu 50

Chương III: Các phương pháp đánh giá quá trình thuỷ phân , nghiên cứu tổng hợp chất nhũ hoá và kiểm tra chất lượng nhựa Bitum 51

Chương I: Hoá chất và thiết bị thực nghiệm 57

Phần III: Kết quả và thảo luận 59

Chương 1: Giai đoạn tổng hợp chất nhũ hoá 59

I . Quá trình thuỷ phân dầu 59

II. Kết quả tổng hơp chất nhũ hoá 65

1. Kết quả ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ chuyển hoá của axít Oleic 65

2. Kết quả phân tích định tính và định lượng 67

Chương 2 : Giai đoạn chế tạo nhũ tương Bitum 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY