Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống nqtm của bên nhận quyền tại tp. HCM

Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua hai giai đoạn:

Nghiên cứu định lượng sơ bộ và nghiên cứu định lượng chính thức,

với kỹ thuật phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân

tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), kiểm định

mô hình hóa cấu trúc tuyến tính (SEM). Dữ liệu thu thập được xử lý

bằng phần mềm SPSS 23.0 và phần mềm AMOS 23.0. Cụ thể, dữ

liệu của nghiên cứu định lượng sơ bộ được thu thập bằng bảng câu

hỏi khảo sát 100 nhà nhận quyền tại Tp.HCM (thu về được 95 phiếu

hợp lệ). Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ cho thấy, có 14 biến

quan sát bị loại. Trong đó, thang đo sự tưởng tượng bị loại do sau khi

phân tích EFA, chỉ còn hai biến quan sát – không đủ điều kiện để xây

dựng thang đo cho nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu định lượng

chính thức được thực hiện thông qua khảo sát 200 nhà nhận quyền tại

Tp.HCM (thu về được 178 phiếu hợp lệ). Kết quả phân tích cho thấy,

các thang đo sau khi điều chỉnh đều đạt được độ tin cậy và độ giá trị:

- Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo cho thấy, chín khái niệm

(hướng ngoại, sự đồng thuận, sự tận tâm, ổn định cảm xúc, thực

thi pháp luật NQTM, sự tin tưởng, sự hài lòng, sự cam kết, dự

định duy trì tham gia hệ thống NQTM) đều đạt độ tin cậy (α đều

lớn hơn 0,70). Trong bước đánh giá này, có hai biến quan sát bị

loại do không tương quan chặt chẽ với các biến quan sát còn lại

trong thang đo. Đó là biến quan sát PL5 (Tôi luôn thể hiện là

người có học vấn, được đào tạo và có kinh nghiệm trong lĩnh vực

NQTM) và Y3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY