Các nhân tố tác động đến dự định duy trì tham gia hệ thống nhượng quyền thương mại của bên nhận quyền tại tp. HCM

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU LUẬN ÁN .1

1.1. Bối cảnh nghiên cứu của luận án.1

1.1.1. Bối cảnh nghiên cứu về mặt lý thuyết .1

1.1.2. Bối cảnh về thực tiễn .6

1.1.3. Ý nghĩa của nghiên cứu luận án.9

1.2. Mục tiêu nghiên cứu luận án .11

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát .11

1.2.2. Mục tiêu cụ thể .11

1.2.3. Các câu hỏi nghiên cứu.11

1.2.4. Nhiệm vụ của luận án .12

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.12

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án.12

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu .12

1.4. Phương pháp nghiên cứu luận án .13

1.5. Kết cấu của luận án .14

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .16

2.1. Tổng quan về nhượng quyền thương mại.16

2.1.1. Khái niệm về nhượng quyền thương mại .16

2.1.2. Đặc điểm của nhượng quyền thương mại.20

2.1.3. Vai trò của nhượng quyền thương mại .21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY