Các loại hình công ty mẹ - Mối liên kết công ty mẹ - Công ty con thông qua hình thức này

A PHẦN MỞ ĐẦU 1

B - PHẦN LÝ LUẬN CHUNG 2

I. Bản chất 2

1. Thực chất mô hình Công ty mẹ - Công ty con .3

2. Các loại mô hình công ty mẹ - công ty con 5

2.1. Loại chủ thể : 6

2.2. Loại quản lý: 6

3. Các loại hình công ty mẹ - mối liên kết công ty mẹ - công ty con thông qua hình thức này .7

3.1. Công ty mẹ tài chính 7

3.2. Công ty mẹ kinh doanh 8

3.3. Công ty mẹ là cơ quan nghiên cứu khoa học, mô hình liên kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh 9

4. Chuyển đổi tổng công ty Nhà nước thành công ty mẹ - công ty con 9

5. Thí điểm chuyển tổng công ty Nhà nước sang mô hình công ty mẹ - công ty con. 12

II. Ưu điểm và hạn chế của mô hình công ty mẹ - công ty con .13

1. Ưu điểm 15

2. Hạn chế 16

C- PHẦN KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU THAM KHẢO .22

MỤC LỤC .23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY