Các giao thức liên quan đến VoIP

MGCP là giao thức nội bộ của mạng IP, được sử dụng để trao đổi số liệu giữa gateway và gatekeeper nhằm hỗ trợ cho việc khởi tạo, giám sát, giải phóng,. kết nối giữa các điểm cuối. Còn H.323 là một hệ thống bao gồm nhiều phần tử như : gatekeeper, gateway, thiết bị đầu cuối,. và nó cung cấp các tiêu chuẩn nén/dãn dữ liệu âm thanh, hình ảnh,. còn các vấn đề liên quan tới báo hiệu, điều khiển,. dựa trên các khuyến nghị H.225, H.245. Xét về mặt hệ thống thì MGCP thuần tuý là giao thức điều khiển và báo hiệu, hỗ trợ cho các ứng dụng đa dịch vụ trong việc thiết lập và điều khiển kết nối, còn H.323 là hệ thống bao gồm nhiều tiêu chuẩn cho các thiết bị đầu cuối VoIP, H.323 sử dụng các tiêu chuẩn khác như : H.225, H.245 làm giao thức báo hiệu và điều khiển cho việc thiết lập, quản lý và giám sát các kết nối.

MGCP là giao thức nội bộ của mạng IP, được sử dụng để trao đổi số liệu giữa gateway và gatekeeper nhằm hỗ trợ cho việc khởi tạo, giám sát, giải phóng,. kết nối giữa các điểm cuối. Còn H.323 là một hệ thống bao gồm nhiều phần tử như : gatekeeper, gateway, thiết bị đầu cuối,. và nó cung cấp các tiêu chuẩn nén/dãn dữ liệu âm thanh, hình ảnh,. còn các vấn đề liên quan tới báo hiệu, điều khiển,. dựa trên các khuyến nghị H.225, H.245. Xét về mặt hệ thống thì MGCP thuần tuý là giao thức điều khiển và báo hiệu, hỗ trợ cho các ứng dụng đa dịch vụ trong việc thiết lập và điều khiển kết nối, còn H.323 là hệ thống bao gồm nhiều tiêu chuẩn cho các thiết bị đầu cuối VoIP, H.323 sử dụng các tiêu chuẩn khác như : H.225, H.245 làm giao thức báo hiệu và điều khiển cho việc thiết lập, quản lý và giám sát các kết nối.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY