Các điều kiện cần thiết để thực thi chính sách kinh tế xã hội thành công

MỤC LỤC

Chương I

TỔNG QUAN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ XÃ HỘI 1

1/ Các khái niệm 1

1.1/ Chính sách 1

1.2/ Chính sách kinh tế - xã hội 1

1.2.1/ Khái niệm chính sách kinh tế - xã hội theo nghĩa rộng 1

1.2.2/ Khái niệm chính sách kinh tế - xã hội theo nghĩa hẹp 2

2/ Một số đặc trưng cơ bản của chính sách kinh tế - xã hội 3

3/ Hệ thống các chính sách kinh tế - xã hội 4

3.1/ Xét theo lĩnh vực tác động 4

3.1.1/ Các chính sách kinh tế 4

3.1.2/ Các chính sách xã hội 5

3.1.3/ Các chính sách văn hoá 5

3.1.4/Chính sách đối ngoại 5

3.1.5/ Chính sách an ninh, quốc phòng 5

3.2/ Theo phạm vi ảnh hưởng của chính sách 6

3.3/ Theo thời gian phát huy hiệu lực 6

3.4/ Theo cấp độ của chính sách 7

Chương II

TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH KINH TẾ XÃ HỘI 8

1/ khái niệm về tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội 8

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách kinh tế - xã hội 8

2.1 Các yếu tố khách quan 8

2.1.1 Bản chất của vấn đề cần giải quyết 8

2.1.2 Bối cảnh thực tế 9

2.1.3 Tiềm lực chính trị và kinh tế của các nhóm đối tượng chính sách

nói riêng và của dân chúng nói chung 10

2.2 Các yếu tố khách quan 11

2.2.1Yếu tố giao tiếp truyền đạt 11

2.2.2 Bộ máy và cán bộ làm nhiệm vụ tổ chức thực thi chính sách

kinh tế - xã hội 11

2.2.3 Thủ tục hành chính 12

2.2.4 Kinh phí thực thi chính sách công 12

2.2.5 Thái độ và hành động của nhân dân 13

Chương III

CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ THỰC THI CHÍNH SÁCH

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH CÔNG 16

1. Phải có chính sách hợp lý khoa học - điều kiện tiên quyết để thực

thi chính sách thành công 16

2. Phải có nền hành chính công đủ hiệu lực, có khả năng thích nghi

cao và trong sạch để thực thi đúng các chính sách công qua các thời

kỳ phát triển. 18

3. Sự quyết tâm của các nhà lãnh đạo 20

4. Phải tạo được niềm tin và sự ủng hộ của đại đa số quần

chúng nhân dân 21

5. Đảm bảo nguồn lực tài chính 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY