Các công cụ, môi trường hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG

Chương I: Tổng quan về đào tạo và học tập trực tuyến

I. Giới thiệu

II. Tìm hiểu về học tập trực tuyến

III. Tham khảo một số Website trực tuyến

IV. Tìm hiểu về giáo trình điện tử

Chương II: Tìm hiểu về việc xây dựng hệ thống CMS

I. Các vấn đề về xây dựng và triển khai CMS

II. Tiêu chuẩn đánh giá CMS

III. Ý nghĩa thực tiễn của hệ thống CMS

IV. Một số Website tham khảo

PHẦN II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương I: Phân tích chức năng hệ thống

I. Đăng nhập-Đăng ký

II. Thư viện sách –giáo trình

III. Diễn đàn thảo lụân

Chương II: Sơ đồ phân rã chức năng

Chương III: Yêu cầu của hệ thống

I. Yêu cầu chức năng

II. Yêu cầu phi chức năng

Chương IV: Biểu đồ luồng dữ liệu

I. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

II. Biểu đồ luồng dữ liệu dưới mức đỉnh

Chương V: Các mô hình

I. Mô hình dữ liệu quan hệ

II. Mô hình tổ chức dữ liệu

III. Mô hình vật lý dữ liệu

Chương VI: Một số module xử lý chính của chương trình

Chương VII: Một số giao diện chính của chương trình

PHẦN III: CÁC CÔNG CỤ, MÔI TRƯỜNG HỖ TRỢ

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

Chương I: Sơ lược về Apache, PHP và MySQL

I. Apache Webserver

II. Giới thiệu PHP

III. MySQL là gì

IV. Truy nhập MySQL từ PHP

V. Lý do lựa chọn ngôn ngữ

Chương II: Sơ lược về Dreamweaver, HTML và FLASHMX

I. Sơ lược về Dreamweaver

II. Giới thiệu về HTML

III. Sơ lược về FLASHMX

PHẦN IV: TỔNG KẾT-HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CỦA ĐỒ ÁN

Chương I: Những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại.

I. Những kết quả đạt được

II. Những vấn đề còn tồn tại

Chương II: Hướng phát triển của đồ án

Lời Kết

Tài Liệu Tham Khảo

Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dần

Nhận Xét Của Giáo Viên Phản Biện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY