Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãI suất trong ở Việt Nam

Lời nói đầu .1

Nội dung .2

Chương I : Rui ro lãI suất trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng 2

1.Rủi ro lãI suất. .2

a,Vòng quay vốn tín dụng 2

b,Vòng quay vốn huy động .2

2,KháI niệm .3

Chương II : Các nghiệp vụ phòng ngừa hạn chế rủi ro lãI suất 3

1,Hợp đồng kỳ hạn .3

a,Một số kháI niệm .3

b,Hợp đồng kỳ hạn và hạn chế rủi ro lãI suất .4

2,hợP ĐÅng tương lai .5

a,GiảI thích một số thuật ngữ . .5

b,Hợp đồng tương lai và han chế rủi ro lãI suất . .6

3,Giao dịch quyền chọn 6

a,Đặc đIúm cơ bản của giao dịch quyền chọn .6

b,Giao dịch quyền chọn và hạn chế của rủi ro lãI suất .7

Chương III : Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãI suất trong ở Việt Nam 7

1,Dự báo về biến động lãI suất .7

2,Theo dõi tính nhạy cảm với lãI suất của các tàI sản .8

3,áp dụng chính sách mềm dẻo cho các khoản vay .8

4,Biện pháp đổi chéo tàI sản 8

Kết luận 10

Mục lục

TàI liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY