Bộ đề thi thử Đại học, cao đẳng môn Sinh học

Câu 17 : Phương pháp có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng phương pháp lai hữu tính không thể thực hiện được là lai A. khác dòng. B. khác loài. C. khác thứ. D. tế bào sinh dưỡng. Câu 18 : Nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa theo quan niệm hiện đại là A. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. B. đột biến số lượng nhiễm sắc thể. C. biến dị tổ hợp. D. đột biến gen. Câu 19 : Đặc trưng cơ bản ở người mà không có ở các loài vượn người ngày nay là: A. bộ não có kích thước lớn B. khả năng biểu lộ tình cảm C. có hệ thống tín hiệu thứ hai D. đẻ con và nuôi con bằng sữa Câu 20 : Cơ chế tác dụng của tia phóng xạ trong việc gây đột biến nhân tạo là gây A. ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống. B. kích thích và ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống. C. kích thích nhưng không ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống. D. kích thích các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống. Câu 21 : Đóng góp quan trọng nhất trong học thuyết Lamac là A. chứng minh sinh giới là kết quả của quá trình phát triển từ đơn giản đến phức tạp. B. nêu được vai trò của chọn lọc tự nhiên trong lịch sử tiến hóa. C. bác bỏ vai trò của thượng đế trong việc sáng tạo ra các loài sinh vật. D. giải thích sự đa dạng của sinh giới bằng thuyết biến hình.

Câu 17 : Phương pháp có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng phương pháp lai hữu tính không thể thực hiện được là lai

A. khác dòng. B. khác loài. C. khác thứ. D. tế bào sinh dưỡng.

Câu 18 : Nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa theo quan niệm hiện đại là

A. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. B. đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

C. biến dị tổ hợp. D. đột biến gen.

Câu 19 : Đặc trưng cơ bản ở người mà không có ở các loài vượn người ngày nay là:

A. bộ não có kích thước lớn B. khả năng biểu lộ tình cảm

C. có hệ thống tín hiệu thứ hai D. đẻ con và nuôi con bằng sữa

Câu 20 : Cơ chế tác dụng của tia phóng xạ trong việc gây đột biến nhân tạo là gây

A. ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.

B. kích thích và ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.

C. kích thích nhưng không ion hóa các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.

D. kích thích các nguyên tử khi xuyên qua các mô sống.

Câu 21 : Đóng góp quan trọng nhất trong học thuyết Lamac là

A. chứng minh sinh giới là kết quả của quá trình phát triển từ đơn giản đến phức tạp.

B. nêu được vai trò của chọn lọc tự nhiên trong lịch sử tiến hóa.

C. bác bỏ vai trò của thượng đế trong việc sáng tạo ra các loài sinh vật.

D. giải thích sự đa dạng của sinh giới bằng thuyết biến hình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY