Bình đẳng giới ở thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng số liệu

Danh mục các biểu đồ, hình

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIỚI VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI.7

1.1. Cơ sở lí luận về giới và bình đẳng giới.7

1.1.1. Một số khái niệm.7

1.1.1.1. Giới tính .7

1.1.1.2. Giới.7

1.1.1.3. Bình đẳng giới.13

1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến bình đẳng giới.14

1.1.2.1. Quan niệm bình đẳng giới truyền thống .14

1.1.2.2. Hộ gia đình.17

1.1.2.3. Đời sống kinh tế .18

1.1.2.4. Yếu tố địa lý.19

1.1.2.5. Chính sách phát triển về giới .22

1.1.3. Các chỉ tiêu phân tích và đánh giá bình đẳng giới .23

1.1.3.1. Chỉ số phát triển con người (HDI) .23

1.1.3.2 Chỉ số bình đẳng giới (GEI).30

1.2.Cơ sở thực tiễn về bình đẳng giới.32

1.2.1.Trên thế giới .32

1.2.2. Việt Nam .38

1.2.2.1.Trong hiến pháp .38

1.2.2.2. Hệ thống luật pháp, chích sách .38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY