Biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại trường mầm non Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH

THỦ LĨNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI .7

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .7

1.1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu vấn đề trên thế giới .7

1.1.2. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu ở Việt Nam .12

1.2. Những vấn đề lý luận về tính thủ lĩnh của trẻ mẫu giáo .13

1.2.1. Khái niệm về tính thủ lĩnh .13

1.2.2. Đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo. .14

1.2.3. Tính thủ lĩnh của trẻ MG .18

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành tính thủ lĩnh của trẻ

mẫu giáo 5-6 tuổi .22

1.2.5. Nội dung giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5-6 tuổi trong

chương trình giáo dục mầm non .27

1.2.6. Tiêu chí và thang đánh giá tính thủ lĩnh của trẻ MG 5-6 tuổi. 28

1.2.7. Các biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5-6 tuổi. 31

Tiểu kết chương 1. 33

Chương 2. THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO

DỤC TÍNH THỦ LĨNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6TUỔI . 35

2.1. Khái quát chung về tổ chức nghiên cứu thực trạng. 35

2.1.1. Mục đích nghiên cứu .35

2.1.2. Phương pháp nghiên cứu.352.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng tính thủ lĩnh và các biện pháp

giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5-6 tuổi .37

2.2.1. Thực trạng mức độ tính thủ lĩnh của trẻ MG 5-6 tuổi thông

qua sự đánh giá của GVMN . 37

2.2.2. Biểu hiện tính thủ lĩnh của trẻ MG 5-6 tuổi thông qua sự

đánh giá của GV .40

2.2.3. Thực trạng sử dụng các biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho

trẻ MG 5-6 tuổi. .42

2.2.4. Một số nguyên nhân của thực trạng sử dụng biện pháp giáo

dục tính thủ lĩnh cho trẻ MG 5-6 tuổi .43

2.2.5. Thực trạng tính thủ lĩnh của trẻ MG 5-6 tuổi thông qua sự

đánh giá của phụ huynh .48

Chương 3. ĐỀ XUẤT VÀ TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM MỘT SỐ

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH THỦ LĨNH CHO TRẺ

MẪU GIÁO 5-6 TUỔI .52

3.1. Đề xuất một số biện pháp giáo dục tính thủ lĩnh cho trẻ mẫu

giáo 5-6 tuổi .52

3.1.1. Giao nhiệm vụ cho trẻ .52

3.1.2. Tạo cơ hội cho trẻ giải quyết vấn đề .53

3.1.3. Tổ chức hoạt động theo nhóm .55

3.1.4. Làm giàu vốn sống, vốn kinh nghiệm cho trẻ . 59

3.1.5. Phối hợp với phụ huynh để rèn luyện tính thủ lĩnh cho trẻ .63

3.2. Thực nghiệm một số biện pháp GD tính thủ lĩnh cho trẻ mẫu

giáo 5-6 tuổi. .65

3.2.1. Khái quát về tổ chức thực nghiệm .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY