Bảy bước thiết kế trang web ấn tượng và hiệu quả

Thông thường, trong các ứng dụng web, người thiết kếmuốn giới hạn sựtruy cập đến một sốtrang web thông qua việc chứng thực người dùng (authentication) nhằm mục đích cho phép những người có quyền thực sựmới được phép truy cập và thực hiện một sốtrang web nào đó. Ví dụcác trang web dùng cho việc cập nhật CSDL từxa chỉcho phép người quản trịthực hiện hay trong các ứng dụng nhưdiễn đàn thảo luận, thông thường các trang gửi bài mới chỉcho phép những người đã đăng kí thực hiện mà thôi, Để đạt được mục đích này, có hai cách tiếp cận: -Dùng chức năng bảo mật của hệthống: Cách này giới hạn quyền truy cập đến các trang web cần bảo vệbằng quyền trên hệthống tập tin NTFS. Ví dụ, nếu muốn giới hạn quyền truy cập đến tập tin admin.asp, ta xác lập quyền cho một người dùng nào đó được quyền đọc, thi hành mà thôi. Cách này có hạn chếlà người dùng trang web phải có tài khoản trên server. Điều này sẽthực sựkhó khăn khi đa sốcác ứng dụng web thường được hosting tại các server của các ISP. -Dùng các đoạn mã chương trình tựviết: Cách này sửdụng cookies (thông qua biến kiểu Session) kết hợp với CSDL vềngười dùng đểlàm việc này! Cách làm này cho phép đáp ứng khá hoàn hảo nhu cầu bảo mật các trang web và tương thích dễdàng trong trường hợp hosting ởcác server khác nhau.

Thông thường, trong các ứng dụng web, người thiết kếmuốn giới hạn sựtruy cập đến một sốtrang web thông qua việc chứng thực người dùng (authentication) nhằm mục đích cho phép những người có quyền thực sựmới được phép truy cập và thực hiện một sốtrang web nào đó. Ví dụcác trang web dùng cho việc cập nhật CSDL từxa chỉcho phép người quản trịthực hiện hay trong các ứng dụng nhưdiễn đàn thảo luận, thông thường các trang gửi bài mới chỉcho phép những người đã đăng kí thực hiện mà thôi, Để đạt được mục đích này, có hai cách tiếp cận:

-Dùng chức năng bảo mật của hệthống: Cách này giới hạn quyền truy cập đến các trang web cần

bảo vệbằng quyền trên hệthống tập tin NTFS. Ví dụ, nếu muốn giới hạn quyền truy cập đến tập tin

admin.asp, ta xác lập quyền cho một người dùng nào đó được quyền đọc, thi hành mà thôi. Cách

này có hạn chếlà người dùng trang web phải có tài khoản trên server. Điều này sẽthực sựkhó

khăn khi đa sốcác ứng dụng web thường được hosting tại các server của các ISP.

-Dùng các đoạn mã chương trình tựviết: Cách này sửdụng cookies (thông qua biến kiểu Session)

kết hợp với CSDL vềngười dùng đểlàm việc này! Cách làm này cho phép đáp ứng khá hoàn hảo

nhu cầu bảo mật các trang web và tương thích dễdàng trong trường hợp hosting ởcác server khác

nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY