Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa người H’mông thông qua du lịch cộng đồng ở bản Sín chải, huyện Sa pa, tỉnh Lào Cai

Cộng đồng địa phương vừa là chủ thể của văn hóa vừa là người

tham gia cũng như chịu tác động trực tiếp từ các hoạt động du lịch. Người

dân sẽ có những quan điểm, phương pháp nhất định trong việc khai thác

tốt những giá trị văn hóa của cộng đồng cho các hoạt động du lịch, mà

hạn chế những tác động tiêu cực đến những yếu tố truyền thống lâu đời.

Tuy nhiên, trên thực tế, cộng đồng gần như không có tiếng nói trực tiếp

vào hoạt động trong các dự án về phát triển du lịch, từ việc xây dựng nội

dung, quản lý đến tổ chức các hoạt động diễn ra.

Những minh chứng trên cho thấy muốn làm tốt công tác bảo tồn và

phát triển du lịch cộng đồng, cần phải trao quyền cho cộng đồng người

dân địa phương, cộng đồng tham gia trực tiếp vào các khâu trong các dự

án phát triển du lịch.

- Tăng cường đầu tư xây dựng sản phẩm và quảng bá xúc tiến: Sản

phẩm du lịch trong mắt của khách du lịch là những kinh nghiệm mà họ

trải qua trong quá trình tham quan, bao gồm ba thành tố chính: tài nguyên

du lịch tại điểm đến; các điều kiện phục vụ tại điểm du lịch; và khả năng

tiếp cận với điểm du lịch. Các mô hình hoạt động du lịch cộng đồng ở Sa

Pa hiện nay chủ yếu dựa trên nguồn tài nguyên du lịch sẵn có, đầu tư xây

dựng các sản phẩm du lịch mới còn rất hạn chế. ở Sín Chải các sản phẩm

du lịch đặc trưng vẫn chỉ là thăm làng bản, tìm hiểu đời sống văn hóa của

người H’Mông.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY