Bảo đảm nguyên liệu cho ngành sản xuất chè Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU . .1

Nội dung

CHƯƠNG I. VAI TRÒ CỦA BẢO ĐẢM NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH. . 2

1.Vai trò, yêu cầu bảo đảm và sử dụng nguyên liệu . . 2

1.1 Nguyên liệu, vai trò của nó trong sản xuất kinh doanh . 2

1.2 Yêu cầu cơ bản của việc đảm bảo nguyên liệu .2

2. Vai trò của ngành chè và yêu cầu bảo đảm nguyên liệu ngành chè .3

2.1 Đặc điểm cây chè Việt Nam 3

2.2 Vai trò ngành chè Việt Nam . 3

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến bảo đảm nguyên liệu cho ngành chè .5

3.1 Điều kiện tự nhiên . .5

3.2 Nguồn vốn . . .6

3.3 Nhân tố kỹ thuật . . 7

3.4 Hệ thống chính sách nhà nước . . .8

3.5 Nhân tố lao động .9

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM NGUYÊN LIỆU CHO SẢN XUẤT CHÈ VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA. . 9

1. Địa bàn phân bố . . 9

2. Diện tích, năng suất, sản lượng chè 10

3. Hiện trạng giống chè Việt Nam . .11

3.1 Quy trình chuyển dịch cơ cấu 11

3.2 Chất lượng giống chè Việt Nam . .12

3.3 Chất lượng vườn chè Việt Nam . 12

4. Chính sách phát triển chè 13

5. Đất đai, lao động trong sản xuất chè .13

CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN LIỆU CHO SẢN XUẤT CHÈ . .15

I. QUAN ĐIỂM BẢO ĐẢM VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU 15

1. Những căn cứ phát triển chè ở Việt Nam . .15

1.1 Điều kiện tự nhiên . 15

1.2 Những tiến bộ khoa học kỹ thuật đã đạt được 15

1.3 Nhu cầu tiêu dùng chè . .15

2. Quan điểm phát triển chè . .16

2.1 Quan điểm về sử dụng đất trồng chè .16

2.2 Quan điểm sử dụng lao động .16

2.3 Quan điểm về ứng dụng khoa học kỹ thuật . .17

II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN LIỆU 17

1. Giải pháp quy hoạch phát triển chè . .17

1.1 Quy hoạch đất trồng chè . . . .17

1.2 Quy hoạch vùng chè tập trung cao sản . 18

1.3 Quy hoạch vùng chè đặc sản . . 18

2. Giải pháp về vốn .8

3. Giải pháp về khoa học kỹ thuật . .19

3.1 Giải pháp về giống chè . . 19

3.2 Kỹ thuật canh tác . .20

4. Giải pháp về nhân lực .22

4.1 Nhu cầu đào tạo . . .22

4.2 Hình thức đào tạo . . 22

5. Giải pháp về chính sách . 22

5.1 Chính sách thuế . .23

5.2 Chính sách vốn . .25

5.3 Chính sách về chuyển giao kỹ thuật và khuyến nông .26

KẾT LUẬN . . .26

Tài liệu tham khảo 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY