Báo chí học - Vấn đề tình dục trước hôn nhân trên báo điện tử

MỞ ĐẦU . 1

CHưƠNG 1: VĂN HÓA HÔN NHÂN - TÌNH DỤC CỦA NGưỜI

VIỆT VÀ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG . 19

1.1. Một số khái niệm công cụ. 19

1.1.1. Báo chí . 19

1.1.2. Báo điện tử. 19

1.1.3. Vị thành niên. 19

1.1.4. Sống thử. 19

1.1.5. Hôn nhân. 20

1.1.6. Tình dục . 20

1.1.7. Tình dục trước hôn nhân. 20

1.1.8. Tình dục không tình yêu . 20

1.2. Đặc trưng của báo điện tử. 20

1.2.1. Cập nhật thông tin tức thời, thường xuyên và liên tục . 20

1.2.2. Tính đa phương tiện. 21

1.2.3. Tính tương tác cao . 21

1.2.4. Khả năng liên kết lớn. 22

1.2.5. Khả năng lưu trữ và tìm kiếm dễ dàng . 22

1.2.6. Tính xã hội hóa cao, khả năng cá thể hoá tốt . 22

1.3. Quan niệm của người Việt về hôn nhân và tình dục từ xã hội

truyền thống đến hiện đại. 23

1.3.1. Quan niệm của người Việt về hôn nhân và tình dục trong xã

hội truyền thống . 24

1.3.2. Quan niệm của người Việt về hôn nhân và tình dục trong xã

hội hiện đại. 27

1.4. Vai trò của báo chí trong việc thông tin về vấn đề tình dục

trước hôn nhân. 32

Tiểu kết chương 1. 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY