Báo cáo Vài nét khái quát về công ty Bảo Việt Hà Nội

Vài nét khái quát về 1

CÔNG TY BẢO VIỆT HÀ NỘI 1

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. 1

II. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT HÀ NỘI 3

Chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban như sau: 4

1. Phòng bảo hiểm Hàng hải. 4

2. Phòng phi hàng hải. 4

3. Phòng tổng hợp. 5

4. Phòng Marketing. 6

Bảng 1: Kết quả kinh doanh của Phòng Marketing từ năm 2003 - 2007 6

5. Phòng tài chính kế toán. 8

6. Phòng quản lý đại lý. 8

7. Phòng bảo hiểm rủi ro kỹ thuật. 9

8. Phòng quản trị thiết bị. 9

9. Các phòng bảo hiểm khu vực. 10

Các nghiệp vụ bảo hiểm được triển khai tại công ty. 10

Bảng 2: Số nghiệp vụ của Bảo Việt Hà Nội qua các năm (Từ 1996 đến 2007) 13

Nguồn: Công ty Bảo việt Hà Nội 13

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT HÀ NỘI NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 13

Bảng 3: So sánh kết quả doanh thu theo mảng nghiệp vụ chính 14

Bảng 4: Kết quả kinh doanh của Công ty Bảo Việt Hà Nội 15

Bảng 5. Kết quả doanh thu năm 2007 theo nghiệp vụ 15

Bảng 6: Số liệu bồi thường theo nghiệp vụ năm 2008 17

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2008 19

1. Đặc điểm tình hình. 19

2. Định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2008: 19

3. Các giải pháp thực hiện: 20

3.1) Trong công tác khai thác: 20

3.2) Nâng cao chất lượng sau bán hàng 21

3.3) Thực hiện tốt công tác Marketing : 22

3.3.1) Định phí phù hợp cho từng loại khách hàng: 22

3.3.2) Thiết kế sản phẩm đa dạng, phong phú về chủng loại sản phẩm và phù hợp với tâm lý người Việt: 22

3.3.3) Mở rộng phạm vi phân phối sản phẩm 23

3.4) Công tác khác: 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY