Báo cáo Tổng hợp về công ty cổ phần vận tải biển bắc

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC 1

I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 1

1. Quá trình thành lập công ty. 1

2. Tên và địa chỉ của công ty. 2

3. Tình hình nhân sự trong công ty. 2

5. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty. 1

5.1. Phòng vận tải biển. 1

5.2. Phòng pháp chế- an toàn. 2

5.3. Phòng thuyền viên. 5

5.4. Phòng kĩ thuật. 7

5.5. Phòng vật tư. 9

5.6. Phòng kinh tế - đầu tư - đối ngoại. 10

5.7. Phòng tài chính - kế toán. 13

5.8. Phòng tổ chức cán bộ - lao động. 15

5.9. Văn phòng Tổng giám đốc công ty. 17

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 19

1. Tình hình tài sản và nguồn vốn của NOSCO trong 3 năm 2005; 2006; 2007.( Đv: đồng) 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY