Báo cáo tổng hợp tại Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng

Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có thể huy động vốn từ rất nhiều nguồn khác nhau có thể nguồn vốn đó là trong nước cũng có thể nguồn vốn đó là từ nước ngoài. Nguồn vốn trong nước bao gồm có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng phát triển của nhà nước. Nguồn vốn nước ngoài bao gồm nguồn vốn ODA, nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI, nguồn huy động vốn từ thị trường vốn quốc tế. CCID là công ty được thành lập từ quyết định của Bộ xây dựng, nó là một công ty nhà nước. Đóng vai trò là một công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam nên nguồn vốn hoạt động ban đầu của Công ty là do ngân sách nhà nước cấp qua Tổng công ty xi măng Việt Nam. Trải qua thời gian hoạt động cũng khá lâu năm nhưng CCID cũng chưa áp dụng bất kỳ một nghiệp vụ huy động vốn nào từ các kênh huy động vốn bên ngoài, trong quá trình hoạt động nguồn vốn hoạt động chính của CCID vẫn lấy từ ngân sách nhà nước cấp theo quy định và phần lợi nhuận từ kết quả hoạt động của công ty, sau khi lợi nhuận đã được phân phối về các quỹ. Nói chung, CCID là một doanh nghiệp nhà nước và hoạt động của nó phụ thuộc mạnh mẽ vào sự quản lý của nhà nước thông qua Tổng công ty xi măng Việt Nam,

Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có thể huy động vốn từ rất nhiều nguồn khác nhau có thể nguồn vốn đó là trong nước cũng có thể nguồn vốn đó là từ nước ngoài. Nguồn vốn trong nước bao gồm có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng phát triển của nhà nước. Nguồn vốn nước ngoài bao gồm nguồn vốn ODA, nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI, nguồn huy động vốn từ thị trường vốn quốc tế. CCID là công ty được thành lập từ quyết định của Bộ xây dựng, nó là một công ty nhà nước. Đóng vai trò là một công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam nên nguồn vốn hoạt động ban đầu của Công ty là do ngân sách nhà nước cấp qua Tổng công ty xi măng Việt Nam. Trải qua thời gian hoạt động cũng khá lâu năm nhưng CCID cũng chưa áp dụng bất kỳ một nghiệp vụ huy động vốn nào từ các kênh huy động vốn bên ngoài, trong quá trình hoạt động nguồn vốn hoạt động chính của CCID vẫn lấy từ ngân sách nhà nước cấp theo quy định và phần lợi nhuận từ kết quả hoạt động của công ty, sau khi lợi nhuận đã được phân phối về các quỹ. Nói chung, CCID là một doanh nghiệp nhà nước và hoạt động của nó phụ thuộc mạnh mẽ vào sự quản lý của nhà nước thông qua Tổng công ty xi măng Việt Nam,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY