Báo cáo Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Lilama 10

MỤC LỤC

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1

1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 5

1.3. Tổ chức quản lý của công ty 7

1.4. Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 10

PHẦN 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 10

2.1. Bộ máy kế toán của đơn vị 10

2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán 10

2.2.1. Hệ thống tài khoản kế toán 10

2.2.2. Hệ thống chứng từ kế toán 10

2.2.3 Hệ thống sổ sách kế toán 10

2.2.4. Báo cáo kế toán 10

2.2.5. Phần mềm kế toán 10

2.3. Tổ chức các phần hành chủ yếu 10

2.3.1. Kế toán tài sản cố định 10

2.3.2. Kế toán Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ 10

2.3.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 10

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY LILAMA 10 10

3.1. Ưu điểm 10

3.2. Một số tồn tại 10

3.3. Một số kiến nghị đề xuất 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY