Báo cáo Tổ chức công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY 3

TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG 3

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 3

1.2. Chức năng 5

1. 3.Nhiêm vụ 5

II. Cơ cáu quản lý của doanh nghiệp 7

III. Cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp : 10

CHƯƠNG II 12

QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ 12

THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 12

I. Đối tượng tập hợp chi phí và phương pháp tập hợp tính giá thành sản phẩm 12

2.1 khái quát công tác quản lý của công ty 12

2.2 . Phương pháp quản lý chi phí sản xuất tại công ty 13

CHƯƠNG 3 20

NHỮNG BIỆN PHÁP PHƯƠNG HUỚNG NHẰM HOÀN THIÊN CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG 20

I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 20

II. Những nhận xét chung về công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty TNHH Nhà nước MTV Khảo sát và Xây dựng. 21

KẾT LUẬN 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY