Báo cáo Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 21.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 : 21.1.1.Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 : 21.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 : 31.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 : 51.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8: 51.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 : 61.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8: 71.2.4.Một số công trình Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 đã tư vấn trong những năm gần đây: 81.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8: 121.3.1.Mô hình tổ chức bộ máy: 121.3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 131.4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty : 15 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8. 172.1.Bộ máy kế toán tại công ty: 172.1.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 172.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán phần hành: 172.1.3.Phân công lao động kế toán 182.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty: 202.2.1. Các chính sách kế toán chung: 202.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: 212.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 242.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 262.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 292.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ 322.3.1. Tổ chức hạch toán 32CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 453.1.Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 8 453.1.1. Ưu điểm: 453.1.2. Nhược điểm: 463.2. Đánh giá tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 463.2.1. Ưu điểm: 463.2.2. Nhược điểm: 463.3 Lý do chon đề tài: 47KẾT LUẬN 48DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 2

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 : 2

1.1.1.Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 : 2

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 : 3

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất-kinh doanh của công ty Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 : 5

1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8: 5

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 : 6

1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8: 7

1.2.4.Một số công trình Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 đã tư vấn trong những năm gần đây: 8

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8: 12

1.3.1.Mô hình tổ chức bộ máy: 12

1.3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 13

1.4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty : 15

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8. 17

2.1.Bộ máy kế toán tại công ty: 17

2.1.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 17

2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán phần hành: 17

2.1.3.Phân công lao động kế toán 18

2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty: 20

2.2.1. Các chính sách kế toán chung: 20

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: 21

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 24

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 26

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 29

2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ 32

2.3.1. Tổ chức hạch toán 32

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8 45

3.1.Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 8 45

3.1.1. Ưu điểm: 45

3.1.2. Nhược điểm: 46

3.2. Đánh giá tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông 8 46

3.2.1. Ưu điểm: 46

3.2.2. Nhược điểm: 46

3.3 Lý do chon đề tài: 47

KẾT LUẬN 48

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY