Báo cáo Thực trạng tình hình phân công và hiệp tác lao động trong công ty cổ phần kĩ thuật và công nghệ Đại Dương

MỤC LỤC

A.Cơ sở lí thuyết 2

I. Phân công lao động trong xí nghiệp 2

1.Khái niệm: 2

2.Ý nghĩa: 3

3.Nội dung của phân công lao động trong nội bộ xí nghiệp: 3

4.Các hình thức phân công lao động: 3

II.Hiệp tác lao động trong xí nghiệp: 7

1.Khái niệm: 7

2.Ý nghĩa: 7

3.Các hình thức hiệp tác lao động: 7

B. Giới thiệu về công ty CP kĩ thuật và công nghệ Đại Dương 11

I. Trụ sở: 11

II. Nhiệm vụ và chức năng: 11

III.Cơ cấu tổ chức: 12

C. Thực trạng tình hình phân công và hiệp tác lao động trong công ty CP kĩ thuật và công nghệ Đại Dương 12

I. Phân công lao động: 12

1. Phân công lao động theo chức năng 12

2. Phân công lao động theo công nghệ 13

3. Phân công lao động theo mức độ phức tạp của công việc 18

II. Hiệp tác lao động: 19

1. Hiệp tác về mặt không gian: 19

2. Hiệp tác về mặt thời gian 21

D. Nhận xét, đánh giá và giải pháp khắc phục 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY