Báo cáo Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân và giải pháp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu –chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỌAT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1.Khái niệm về hoạt động tín dụng Ngân hàng 31.1.1.Khái niệm 31.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 31.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng 31.1.4. Phân loại tín dụng ngân hàng 41.2.Cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM 61.2.1.Khái niệm 61.2.2. Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại 61.2.3. Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân 8CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH 10HÀ NỘI 102.1. Khái quát về NHTMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội 102.1.1. Các thông tin chung 102.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội. 112.1.3. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội 122.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn 2008-2010 132.2. THỰC TRẠNG CHO VAY KHCN TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2008-2010 162.2.1. Tình hình cho vay cá nhân 162.2.1.1. Chính sách cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NHTMCP Á Châu 162.2.1.2. Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội 192.2.1.3. Các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NHTMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội 222.2.1.4. Kết quả hoạt động cho vay KHCN tại NHTMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội 272.2.2. Các biện pháp đã thực hiện nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng ACB - chi nhánh Hà Nội. 312.2.3. Đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ACB – chi nhánh Hà Nội. 32CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH HÀ NỘI 363.1. Định hướng hoạt động cho vay KHCN của NHTMCP Á Châu - chi nhánh Hà Nội 363.2. Giải pháp mở rộng cho vay KHCN tại NHTMCP Á Châu - chi nhánh Hà Nội 373.2.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm dịch vụ cung ứng 373.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức và nhân sự 383.2.3. Nhóm giải pháp về công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm 40KẾT LUẬN 43DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỌAT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1.Khái niệm về hoạt động tín dụng Ngân hàng 3

1.1.1.Khái niệm 3

1.1.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 3

1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng 3

1.1.4. Phân loại tín dụng ngân hàng 4

1.2.Cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM 6

1.2.1.Khái niệm 6

1.2.2. Đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại 6

1.2.3. Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân 8

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH 10

HÀ NỘI 10

2.1. Khái quát về NHTMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội 10

2.1.1. Các thông tin chung 10

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội. 11

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội 12

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn 2008-2010 13

2.2. THỰC TRẠNG CHO VAY KHCN TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2008-2010 16

2.2.1. Tình hình cho vay cá nhân 16

2.2.1.1. Chính sách cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NHTMCP Á Châu 16

2.2.1.2. Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội 19

2.2.1.3. Các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NHTMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội 22

2.2.1.4. Kết quả hoạt động cho vay KHCN tại NHTMCP Á Châu chi nhánh Hà Nội 27

2.2.2. Các biện pháp đã thực hiện nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng ACB - chi nhánh Hà Nội. 31

2.2.3. Đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ACB – chi nhánh Hà Nội. 32

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH HÀ NỘI 36

3.1. Định hướng hoạt động cho vay KHCN của NHTMCP Á Châu - chi nhánh Hà Nội 36

3.2. Giải pháp mở rộng cho vay KHCN tại NHTMCP Á Châu - chi nhánh Hà Nội 37

3.2.1. Nhóm giải pháp về sản phẩm dịch vụ cung ứng 37

3.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức và nhân sự 38

3.2.3. Nhóm giải pháp về công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm 40

KẾT LUẬN 43

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY