Báo cáo Thực tế công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên

MỤC LỤCTrangLời nói đầu 1Chương I : Các vấn đề chung về Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp 31.1 . Khái niệm, nhiệm vụ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp 31.2. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp 41.3. Tổ chức bộ máy kế toán 111.4. Nội dung các phần hành kế toán 12Chương II : Thực tế công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 221. Tổng quan về trường THCS Tứ Liên 221.1. Quá trình hình thành và phát triển của trường THCS Tứ Liên 221.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của trường 261.3. Hình thức kế toán của đơn vị 272. Công tác lập dự toán thu chi tại trường THCS Tứ Liên 282.1 Công tác lập dự toán thu, chi năm tại đơn vị 282.2. Công tác lập dự toán thu, chi quý tại đơn vị 303. Công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 313.1. Kế toán vốn bằng tiền 313.2. Kế toán tài sản cố định 423.3. Kế toán các khoản thanh toán . 433.4. Kế toán nguồn kinh phí 463.5. Kế toán các khoản chi .503.6. Báo cáo tài chính .53Chương III: Kết luận chung về tình hình thực hiện công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 54

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

Chương I : Các vấn đề chung về Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp 3

1.1 . Khái niệm, nhiệm vụ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp 3

1.2. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp 4

1.3. Tổ chức bộ máy kế toán 11

1.4. Nội dung các phần hành kế toán 12

Chương II : Thực tế công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 22

1. Tổng quan về trường THCS Tứ Liên 22

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của trường THCS Tứ Liên 22

1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của trường 26

1.3. Hình thức kế toán của đơn vị 27

2. Công tác lập dự toán thu chi tại trường THCS Tứ Liên 28

2.1 Công tác lập dự toán thu, chi năm tại đơn vị 28

2.2. Công tác lập dự toán thu, chi quý tại đơn vị 30

3. Công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 31

3.1. Kế toán vốn bằng tiền 31

3.2. Kế toán tài sản cố định 42

3.3. Kế toán các khoản thanh toán . 43

3.4. Kế toán nguồn kinh phí 46

3.5. Kế toán các khoản chi .50

3.6. Báo cáo tài chính .53

Chương III: Kết luận chung về tình hình thực hiện công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY