Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP)

MỤC LỤCLời cảm ơn .iNhận xét của Cơ quan thực tập . iiNhận xét của Giáo viên hướng dẫn .iiiMục lục .ivDanh mục bảng biểu . vii Danh mục hình vẽ, đồ thị .viiiLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN 1.TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ERP FPT (FIS ERP) 41.1. Giới thiệu chung về Tổng công ty FPT. 41.2. Tổng quan về Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FIS) 61.2.1. Lĩnh vực hoạt động 61.2.2. Năng lực của FIS 71.2.3. Cơ cấu tổ chức của FIS 81.3. Giới thiệu Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP) 111.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 111.3.2. Ngành nghề kinh doanh 121.3.3. Chức năng, Sứ mệnh của FIS ERP 121.3.4. Dịch vụ - Giải pháp cung cấp 131.4. Cơ cấu tổ chức của FIS ERP 261.4.1. Sơ đồ tổ chức 261.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, Ban 271.5. Tình hình cơ cấu nhân sự của Công ty 281.5.1. Tình hình tăng trưởng nhân sự của Công ty 281.5.2. Tình hình nhân sự theo cơ cấu công ty 291.5.3. Tình hình nhân sự theo trình độ văn hóa 301.6. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty 311.6.1. Quy trình hoạt động kinh doanh giữa các Phòng, Ban của Công ty 311.6.2. Tình hình doanh thu, lợi nhuận của Công ty 321.7. Các hoạt động chức năng hỗ trợ công tác kinh doanh của FIS ERP 351.7.1. Hoạt động Marketing 351.7.2. Hoạt động quản trị nhân sự 381.8. Những thành tựu đạt được của Công ty trong thời gian qua 431.9. Thị trường kinh doanh và định hướng phát triển của công ty thời gian tới. 441.9.1. ERP – xu thế tất yếu của Doanh nghiệp 441.9.2. Thị trường kinh doanh 451.9.3. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 50PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ NHẬN XÉT VỀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ERP FPT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 522.1. Một số đánh giá và nhận xét tổng quát về Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP) 522.2. Một số đánh giá và nhận xét về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP) 552.2.1. Sản phẩm dịch vụ chủ lực 562.2.2. Vị thế cạnh tranh và năng lực triển khai 572.3. Một số đánh giá và nhận xét về các hoạt động chức năng hỗ trợ công tác kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT 582.3.1. Hoạt động marketing 582.3.2. Hoạt động quản trị nhân sự 58KẾT LUẬN 60PHỤ LỤC

MỤC LỤC

Lời cảm ơn .i

Nhận xét của Cơ quan thực tập . ii

Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn .iii

Mục lục .iv

Danh mục bảng biểu . vii

Danh mục hình vẽ, đồ thị .viii

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1.TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ERP FPT (FIS ERP) 4

1.1. Giới thiệu chung về Tổng công ty FPT. 4

1.2. Tổng quan về Công ty Cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FIS) 6

1.2.1. Lĩnh vực hoạt động 6

1.2.2. Năng lực của FIS 7

1.2.3. Cơ cấu tổ chức của FIS 8

1.3. Giới thiệu Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP) 11

1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển 11

1.3.2. Ngành nghề kinh doanh 12

1.3.3. Chức năng, Sứ mệnh của FIS ERP 12

1.3.4. Dịch vụ - Giải pháp cung cấp 13

1.4. Cơ cấu tổ chức của FIS ERP 26

1.4.1. Sơ đồ tổ chức 26

1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, Ban 27

1.5. Tình hình cơ cấu nhân sự của Công ty 28

1.5.1. Tình hình tăng trưởng nhân sự của Công ty 28

1.5.2. Tình hình nhân sự theo cơ cấu công ty 29

1.5.3. Tình hình nhân sự theo trình độ văn hóa 30

1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty 31

1.6.1. Quy trình hoạt động kinh doanh giữa các Phòng, Ban của Công ty 31

1.6.2. Tình hình doanh thu, lợi nhuận của Công ty 32

1.7. Các hoạt động chức năng hỗ trợ công tác kinh doanh của FIS ERP 35

1.7.1. Hoạt động Marketing 35

1.7.2. Hoạt động quản trị nhân sự 38

1.8. Những thành tựu đạt được của Công ty trong thời gian qua 43

1.9. Thị trường kinh doanh và định hướng phát triển của công ty thời gian tới. 44

1.9.1. ERP – xu thế tất yếu của Doanh nghiệp 44

1.9.2. Thị trường kinh doanh 45

1.9.3. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 50

PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ NHẬN XÉT VỀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ERP FPT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 52

2.1. Một số đánh giá và nhận xét tổng quát về Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP) 52

2.2. Một số đánh giá và nhận xét về hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP) 55

2.2.1. Sản phẩm dịch vụ chủ lực 56

2.2.2. Vị thế cạnh tranh và năng lực triển khai 57

2.3. Một số đánh giá và nhận xét về các hoạt động chức năng hỗ trợ công tác kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT 58

2.3.1. Hoạt động marketing 58

2.3.2. Hoạt động quản trị nhân sự 58

KẾT LUẬN 60

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY