Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

MỤC LỤCNỘI DUNGLỜI MỞ ĐẦU 3PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 41.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xích líp Đông Anh 41.1.1. Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của doanh nghiệp 41.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 41.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 51.2.1. Các chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp (theo GPKD) 51.2.2. Các hàng hóa và dịch vụ hiện tại của doanh nghiệp 51.3. Công nghệ sản xuất một số hàng hóa dịch vụ cơ bản: 71.3.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 71.4 Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 101.4.1 Hình thức tổ chức sản xuất của doanh nghiệp 101.4.2 Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 111.5 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 121.5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 121.5.2 Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý 13PHẦN 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 152.1 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing của doanh nghiệp: 152.1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong những năm gần đây: 152.1.2 Chính sách sản phẩm thị trường 182.1.3 Chính sách giá 192.1.4 Chính sách phân phối 212.1.5 Chính sách xúc tiến bán 212.1.6 Chính sách thu thập thông tin marketing của doanh nghiệp 222.1.7 Một số đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường 232.1.8 Nhận xét về tình hình tiêu thụ và công tác marketing của doanh nghiệp 242.2 Phân tích công tác lao động tiền lương 242.2.1 Cơ cấu lao động của doanh nghiệp 242.2.2 Định mức lao động 272.2.3 Tình hình sử dụng thời gian lao động 272.2.4 Năng suất lao động 282.2.5 Tuyển dụng và đào tạo lao động 282.2.6 Tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương 292.2.7 Trả lương cho các bộ phận và cá nhân 302.2.8 Nhận xét về công tác lao động và tiền lương của doanh nghiệp 312.3 Phân tích công tác quản lý vật tư và tài sản cố định 322.3.1 Các loại nguyên vật liệu dùng trong doanh nghiệp 322.3.2 Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu 322.3.3 Tình hình sử dụng nguyên vật liệu: Nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu 332.3.4 Tình hình dự trữ, đảm bảo cấp phát nguyên vật liệu 342.3.5 Cơ cấu và tình hình hao mòn của tài sản cố định 352.3.7 Nhận xét về công tác quản lý vật tư và tài sản cố định 372.4 Phân tích chi phí và giá thành 372.4.1 Phân loại các chi phí 372.4.2 Xây dựng giá thành kế hoạch 382.4.3 Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế 392.4.4 Các loại sổ sách kế toán 402.5 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 422.5.1 Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 422.5.2 Phân tích bảng cân đối kế toán 432.5.3 Phân tích một số chỉ số tài chính 442.5.4 Nhận xét tình hình tài chính của doanh nghiệp 47PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI 48TỐT NGHIỆP 483.1 Đánh giá chung về các mặt quản trị doanh nghiệp 483.1.1 Ưu điểm 483.1.2 Những hạn trế 493.2 Định hướng đề tài tốt nghiệp 49PHỤ LỤC 50

MỤC LỤC

NỘI DUNG

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 4

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xích líp Đông Anh 4

1.1.1. Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của doanh nghiệp 4

1.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 4

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 5

1.2.1. Các chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp (theo GPKD) 5

1.2.2. Các hàng hóa và dịch vụ hiện tại của doanh nghiệp 5

1.3. Công nghệ sản xuất một số hàng hóa dịch vụ cơ bản: 7

1.3.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 7

1.4 Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 10

1.4.1 Hình thức tổ chức sản xuất của doanh nghiệp 10

1.4.2 Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp 11

1.5 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 12

1.5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 12

1.5.2 Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý 13

PHẦN 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 15

2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing của doanh nghiệp: 15

2.1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong những năm gần đây: 15

2.1.2 Chính sách sản phẩm thị trường 18

2.1.3 Chính sách giá 19

2.1.4 Chính sách phân phối 21

2.1.5 Chính sách xúc tiến bán 21

2.1.6 Chính sách thu thập thông tin marketing của doanh nghiệp 22

2.1.7 Một số đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường 23

2.1.8 Nhận xét về tình hình tiêu thụ và công tác marketing của doanh nghiệp 24

2.2 Phân tích công tác lao động tiền lương 24

2.2.1 Cơ cấu lao động của doanh nghiệp 24

2.2.2 Định mức lao động 27

2.2.3 Tình hình sử dụng thời gian lao động 27

2.2.4 Năng suất lao động 28

2.2.5 Tuyển dụng và đào tạo lao động 28

2.2.6 Tổng quỹ lương và đơn giá tiền lương 29

2.2.7 Trả lương cho các bộ phận và cá nhân 30

2.2.8 Nhận xét về công tác lao động và tiền lương của doanh nghiệp 31

2.3 Phân tích công tác quản lý vật tư và tài sản cố định 32

2.3.1 Các loại nguyên vật liệu dùng trong doanh nghiệp 32

2.3.2 Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu 32

2.3.3 Tình hình sử dụng nguyên vật liệu: Nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu 33

2.3.4 Tình hình dự trữ, đảm bảo cấp phát nguyên vật liệu 34

2.3.5 Cơ cấu và tình hình hao mòn của tài sản cố định 35

2.3.7 Nhận xét về công tác quản lý vật tư và tài sản cố định 37

2.4 Phân tích chi phí và giá thành 37

2.4.1 Phân loại các chi phí 37

2.4.2 Xây dựng giá thành kế hoạch 38

2.4.3 Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế 39

2.4.4 Các loại sổ sách kế toán 40

2.5 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 42

2.5.1 Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 42

2.5.2 Phân tích bảng cân đối kế toán 43

2.5.3 Phân tích một số chỉ số tài chính 44

2.5.4 Nhận xét tình hình tài chính của doanh nghiệp 47

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI 48

TỐT NGHIỆP 48

3.1 Đánh giá chung về các mặt quản trị doanh nghiệp 48

3.1.1 Ưu điểm 48

3.1.2 Những hạn trế 49

3.2 Định hướng đề tài tốt nghiệp 49

PHỤ LỤC 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY