Báo cáo Thực tập tổng hợp về UBND thành phố Lào Cai

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 2

NỘI DUNG 3

I. Giới thiệu về nơi thực tập – UBND thành phố Lào Cai: 3

1. Những vấn đề chung: 3

2. Các hoạt động của UBND thành phố Lào Cai: 5

2.1. Chức năng nhiệm vụ của UBND thành phố Lào Cai: 5

2.2. Đánh giá chung hoạt động của UBND thành phố Lào Cai: (từ 2006 đến 2009) 8

2.3. Các nội dung chỉ đạo và tình hình kinh tế - xã hội: (từ năm 2006 đến 2009) 9

2.3.1. Kinh tế: 9

2.3.2. Kế hoạch tài chính: 11

2.3.3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường: 12

2.3.4. Văn hóa – xã hội: 13

2.3.5. Nội chính và đối ngoại: 14

3. Phương hướng nhiệm vụ đến 2020: 16

3.1.Quan điểm phát triển: 16

3.2.Mục tiêu phát triển: 17

3.3.Mục tiêu cụ thể: 17

3.2.1. Kinh tế: 17

3.2.2. Xã hội: 18

3.2.3. Môi trường: 18

3.2.4. Quốc phòng – An ninh: 18

II. Nội dung thực tập: 18

1. Thời gian thực tập: 18

2. Công việc được giao: 18

3. Kỹ năng, kiến thức thu được trong quá trình thực tập: 19

4. Kết quả thực hiện và tự đánh giá: 19

III. Bài học rút ra từ quá trình thực tập: 19

1. Khó khăn – thuận lợi: 19

2. Sự liên quan giữa công việc thực tập với kiến thức đào tạo ở trường: 20

3.Kỹ năng kiến thức cần bổ sung và kiến nghị - đề xuất: 20

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY