Báo cáo thực tập tổng hợp tại Tổng cục hải quan Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

A- MỞ ĐẦU 2

B- NỘI DUNG 3

I- QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM NÓI CHUNG

VÀ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM NÓI RIÊNG 3

1.Quá trình xây dựng và phát triển của Hải quan Việt Nam 3

2. Tổng cục Hải quan Việt Nam 3

II.HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH HẢI QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH 16/CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN 4

1.Khái quát chung về tổ chức bộ máy 5

2.Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan 5

3-Chức năng, nhiệm vụ đối với từng cấp: 8

III.HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY HẢI QUAN VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HẢI QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH 96/2002/NĐ-CP NGÀY 19/11/2002:

1.Khái quát chung về tổ chức bộ máy: 11

2.Chức năng, nhiệm vụ của Hải quan các cấp 12

3.Mối quan hệ trong quản lý hoạt động hải quan 13

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HẢI QUAN VIỆT NAM HIỆN NAY:

1. Đánh giá chung về tổ chức bộ máy Hải quan Việt Nam hiện nay 14

2.Một số nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy trong tiến trình cải cách, hiện đại hoá Hải quan Việt Nam

3.Chuẩn bị cơ sở cho quá trình đổi mới hải quan 15

4.Những kết quả đạt được 16

V.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH HẢI QUAN ĐẾN NĂM 2010: 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY