Báo cáo thực tập tổng hợp tại Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 2

1.Quá trình hình thành phát triển của tổng công ty: 2

2.Những khó khăn thuận lợi và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty: 3

II.ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA TỔNG CÔNG TY 8

1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý: 8

2.Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban trong tổng công ty: 10

2.Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận phòng ban trong tổng công ty: 11

III.ĐẶC ĐIỂM HỆ THỐNG SẢN XUẤT, QUY TRÌNH SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ 33

1.Sơ đồ triển khai quá trình thi công công trình 33

2.Quy trình công nghệ sản phẩm 33

IV.ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 44

1.Cơ cấu bộ máy kế toán 44

2.Sơ đồ tổ chức sổ kế toán: 46

3.Kế toán các phần hành kế toán 48

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY