Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh quận Hoàn Kiếm

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VÀ CHI NHÁNH QUẬN HOÀN KIẾM 2I. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quân Đội 21.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 22.Một số thông tin cơ bản về ngân hàng 3a. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 3b. Các hoạt động kinh doanh chính 5II/ Chi nhánh Hoàn Kiếm 101.Quá trình hình thành và phát triển 102.Hoạt động kinh doanh, dịch vụ 112.1 Huy động vốn 112.2 Hoạt động tín dụng 112.3 Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 112.4 Các hoạt động khác 113.Nhiệm vụ, hình thức sở hữu và cơ quan chủ quản, pháp định điều lệ 113.1 Nhiệm vụ 123.2 Hình thức sở hữu và cơ quan chủ quản 124.Cơ cấu tổ chức 144.1 Ban lãnh đạo: 144.2 Cán bộ, nhân viên 145.Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban 165.1 Phòng kinh doanh 165.2 Phòng thanh toán quốc tế 175.3 Phòng kế toán và dịch vụ khách hàng 185.4 Phòng tổ chức hành chính 195.5 Phòng thông tin điện toán 20Phần II: Tình hình hoạt động của Ngân hàng Quân đội chi nhánh Hoàn Kiếm 22I/ Tình hình hoạt động đầu tư của chi nhánh 221.Huy động vốn và cho vay các dự án 221.1 Huy động vốn: 221.2 Tình hình cho vay của chi nhánh NHQĐ Hoàn Kiếm 262.Tình hình đầu tư phát triển và đầu tư xây dựng cơ bản của chi nhánh 302.1 Đầu tư cho tài sản cố định 302.2 Đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực 302.3 Đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới 332.4 Đầu tư chứng khoán 342.5 Đầu tư góp vốn liên doanh 343.Phương pháp lập dự án đầu tư 344.Tình hình tổ chức quản lý và kế hoạch hóa đầu tư. Phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và kế hoạch hóa đầu tư 345.Công tác thẩm định dự án đầu tư 345.1 Nội dung thẩm định dự án đầu tư 345.2 Trình tự thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh 365.3 Đánh giá công tác thẩm định tài chính tại chi nhánh 396.Nội dung phương pháp đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư 397.Tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài 408.Công tác đấu thầu, quản lý hoạt động đấu thầu 409.Nội dung phương pháp phân tích rủi ro trong đầu tư 40II/ Tình hình hoạt động trong các lĩnh vực khác của chi nhánh 411.Công tác kinh doanh đối ngoại – Tài trợ thương mại 412.Công tác tiền tệ kho quĩ 423.Công tác phát triển các dịch vụ ngân hàng 43Phần III: Nhận xét những thành tích và hạn chế tồn tại trong hoạt động kinh doanh. Khuyến nghị biện pháp giải quyết và phương hướng đầu tư phát triển cho chi nhánh. 44I/ Những thành tích đạt được 44II/ Hạn chế, tồn tại 451.Hạn chế còn tồn tại 452.Nguyên nhân của hạn chế 462.1 Nguyên nhân khách quan: 462.2 Nguyên nhân chủ quan 47III/ Một số biện pháp nâng cao và hoàn thiện đầu tư phát triển để nâng cao chất lượng hoạt động của chi nhánh 481.Giải pháp về đội ngũ cán bộ 482.Giải pháp về thông tin 493.Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng trang thiết bị 504.Giải pháp tổ chức và điều hành 50III/ Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2010 51KẾT LUẬN 53

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VÀ CHI NHÁNH QUẬN HOÀN KIẾM 2

I. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quân Đội 2

1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 2

2.Một số thông tin cơ bản về ngân hàng 3

a. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 3

b. Các hoạt động kinh doanh chính 5

II/ Chi nhánh Hoàn Kiếm 10

1.Quá trình hình thành và phát triển 10

2.Hoạt động kinh doanh, dịch vụ 11

2.1 Huy động vốn 11

2.2 Hoạt động tín dụng 11

2.3 Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 11

2.4 Các hoạt động khác 11

3.Nhiệm vụ, hình thức sở hữu và cơ quan chủ quản, pháp định điều lệ 11

3.1 Nhiệm vụ 12

3.2 Hình thức sở hữu và cơ quan chủ quản 12

4.Cơ cấu tổ chức 14

4.1 Ban lãnh đạo: 14

4.2 Cán bộ, nhân viên 14

5.Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban 16

5.1 Phòng kinh doanh 16

5.2 Phòng thanh toán quốc tế 17

5.3 Phòng kế toán và dịch vụ khách hàng 18

5.4 Phòng tổ chức hành chính 19

5.5 Phòng thông tin điện toán 20

Phần II: Tình hình hoạt động của Ngân hàng Quân đội chi nhánh Hoàn Kiếm 22

I/ Tình hình hoạt động đầu tư của chi nhánh 22

1.Huy động vốn và cho vay các dự án 22

1.1 Huy động vốn: 22

1.2 Tình hình cho vay của chi nhánh NHQĐ Hoàn Kiếm 26

2.Tình hình đầu tư phát triển và đầu tư xây dựng cơ bản của chi nhánh 30

2.1 Đầu tư cho tài sản cố định 30

2.2 Đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực 30

2.3 Đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới 33

2.4 Đầu tư chứng khoán 34

2.5 Đầu tư góp vốn liên doanh 34

3.Phương pháp lập dự án đầu tư 34

4.Tình hình tổ chức quản lý và kế hoạch hóa đầu tư. Phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và kế hoạch hóa đầu tư 34

5.Công tác thẩm định dự án đầu tư 34

5.1 Nội dung thẩm định dự án đầu tư 34

5.2 Trình tự thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh 36

5.3 Đánh giá công tác thẩm định tài chính tại chi nhánh 39

6.Nội dung phương pháp đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động đầu tư 39

7.Tình hình hợp tác đầu tư nước ngoài 40

8.Công tác đấu thầu, quản lý hoạt động đấu thầu 40

9.Nội dung phương pháp phân tích rủi ro trong đầu tư 40

II/ Tình hình hoạt động trong các lĩnh vực khác của chi nhánh 41

1.Công tác kinh doanh đối ngoại – Tài trợ thương mại 41

2.Công tác tiền tệ kho quĩ 42

3.Công tác phát triển các dịch vụ ngân hàng 43

Phần III: Nhận xét những thành tích và hạn chế tồn tại trong hoạt động kinh doanh. Khuyến nghị biện pháp giải quyết và phương hướng đầu tư phát triển cho chi nhánh. 44

I/ Những thành tích đạt được 44

II/ Hạn chế, tồn tại 45

1.Hạn chế còn tồn tại 45

2.Nguyên nhân của hạn chế 46

2.1 Nguyên nhân khách quan: 46

2.2 Nguyên nhân chủ quan 47

III/ Một số biện pháp nâng cao và hoàn thiện đầu tư phát triển để nâng cao chất lượng hoạt động của chi nhánh 48

1.Giải pháp về đội ngũ cán bộ 48

2.Giải pháp về thông tin 49

3.Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng trang thiết bị 50

4.Giải pháp tổ chức và điều hành 50

III/ Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2010 51

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY