Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Hoàn Kiếm

MỤC LỤC

I. Sự hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP công thương Hoàn Kiếm 1

1. Sự hình thành và phát triển 1

1.1 Sự hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 1

1.2. Sự hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP công thương Hoàn Kiếm 2

II. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban 3

2.1. Cơ cấu tổ chức 3

2.2. Chức năng của các phòng ban 4

2.3 Nhiệm vụ các phòng ban .7

III. Tình hình hoạt động kinh doanh những năm vừa qua 17

3.1 Hoạt động huy động vốn 18

3.2 Hoạt động tín dụng 21

3.3 Hoạt động dịch vụ 23

3.4. Các hoạt động khác 24

3.5. Lợi nhuận hạch toán nội bộ 25

IV. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY