Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Hải Dương

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG 2

PHẦN 2: CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG 3

2.1. Sản phẩm và thị trường 3

2.1.1. Dịch vụ ngân quỹ: 3

2.1.2. Hoạt động Tín dụng: 3

2.1.3. Các dịch vụ thanh toán và giao dịch: 4

2.1.4. Dịch vụ tư vấn đầu tư và thị trường vốn: 5

2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 5

2.2.1. Cơ cấu tổ chức 5

2.2.2. Nhiệm vụ các phòng ban 6

2.2.2.1. Phòng Nguồn vốn và Kế hoạch tổng hợp 6

2.2.2.2. Phòng Tín dụng 7

2.2.2.3. Phòng thẩm định 7

2.2.2.4.Phòng Kinh doanh ngoại tệ và Thanh toán quốc tế. 8

2.2.2.5. Phòng Kế toán-Ngân quỹ 8

2.2.2.6. Phòng Hành chính 9

2.2.2.7.Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo 10

2.2.2.8.Phòng vi tính 10

2.2.2.9.Tổ kiểm tra, kiểm toán nội bộ 11

2.2.2.10.Tổ tiếp thị 11

2.2.2.11.Tổ nghiệp vụ thẻ 12

PHẦN 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI 13

3.1. Tình hình kinh tế -xã hội địa phương ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng 13

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 13

3.2.1. Nguồn vốn: 13

3.2.2. Sử dụng vốn 15

3.2.3.Kết quả kinh doanh vàng bạc đá quý (gồm cả vàng tây, vàng ta, bạc,.) 17

3.2.4. Kết quả kinh doanh ngoại hối 17

3.2.5. Kết quả công tác marketing, thẻ, sản phẩm mới và tin học 20

3.2.6. Hoạt động của đại lí nhận lệnh chứng khoán: 21

3.2.7. Công tác thu, chi tiền mặt và kết quả tài chính 21

3.2.8. Kết quả công tác kiểm tra 21

3.2.9. Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo 22

3.3. Phương hướng hoạt động trong năm tới 23

3.3.1. Mục tiêu phấn đấu 23

3.3.2. Chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể 23

PHẦN 4: NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO & PTNT CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 25

4.1. Những giải pháp chủ yếu đã chỉ đạo, thực hiện 25

4.2. Những kết quả đạt được 26

4.3. Những tồn tại và nguyên nhân 27

4.4. Bài học kinh nghiệm rút ra trong quản lý điều hành 28

4.5. Những giải pháp chính 29

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY