Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng Công Thương Hai Bà Trưng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Giới thiệu chung về Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng 3

1. Quá trình hình thành và phát triển 3

2. Cơ cấu tổ chức 4

2.1 Mô hình tổ chức tại Chi nhánh NHCT – HBT 4

2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban tại NHCT- HBT 5

II. Tình hình hoạt động của NHCT –BHT và những vấn đề đặt ra cho sự phát triển của NHCT-HBT trong thời gian tới 8

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 8

1.1 Công tác huy động vốn 8

1.2 Công tác tín dụng 10

1.3 Công tác tài trợ Thương mại 14

1.4 Hoạt động dịch vụ 14

2. Mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu trong năm 2008 và những năm tiếp theo 16

3. Một số vấn đề để phát triển NHCT- HBT trong thời gian tới 19

KẾT LUẬN 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY