Báo cáo thực tập tổng hợp tại hiệu thuốc Long Tâm

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN 2

MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CYBERSOFT 2

1.1. Thông tin chung về công ty: 2

1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty 3

1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 3

1.2.2. Mô tả chức năng của các phòng ban 4

1.2.3. Trình độ của nhân viên trong công ty 6

1.3. Sản phẩm và dịch vụ của công ty 6

1.3.1. Sản phẩm của công ty 6

1.3.2. Dịch vụ của công ty 11

1.3.3. Đối tác của công ty 13

1.4. Chiếc lược kinh doanh của công ty và kế hoạch phát triển sản phẩm: 15

1.4.1. Chiến lược sản xuất, kinh doanh của công ty 15

1.4.2. Kế hoạch phát triển sản phẩm 16

1.5. Định hướng đề tài thực tập tốt nghiệp 16

1.5.1. Mô tả đề tài 16

1.5.2. Phạm vi ứng dụng của đề tài 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY