Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Doanh nghiệp tu nhân Phú Nham

Mục lục A. Lời mở đầu I. Phần chung:1.Giới thiệu chung.2.Lưc lượng nhân sự trong công ty. II.Phần cụ thể:1. Các vị trí công tác có khả năng làm việc2. kiến thức, kĩ năng, phẩm chất cúa cử nhân QTDN Thương mại 2.1 kiến thức:2.1.1. Kiến thức nền kinh tế2.1.2. Kiến thức về cơ sở kinh doanh2.1.3.Kiến thức chung ngành quản trị kinh doanh2.1.4.Kiến thức chuyên môn chuyên ngành:2.2 kỹ năng:2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp2.2.2.Kỹ năng công cụ2.3. Phẩm chất nghề nghiệp3. Đánh giá3.1 những mặt mạnh3.2 những mặt yếu và thiếu3.3 Đánh giá đáp ứng yêu cầu công việc4.Những vấn đề cấp thiết cần đặt ra và giải quyết5. Đề xuất hướng đề tài luận văn chuyên đề tốt nghiệp

Mục lục

A. Lời mở đầu

I. Phần chung:

1.Giới thiệu chung.

2.Lưc lượng nhân sự trong công ty.

II.Phần cụ thể:

1. Các vị trí công tác có khả năng làm việc

2. kiến thức, kĩ năng, phẩm chất cúa cử nhân QTDN Thương mại

2.1 kiến thức:

2.1.1. Kiến thức nền kinh tế

2.1.2. Kiến thức về cơ sở kinh doanh

2.1.3.Kiến thức chung ngành quản trị kinh doanh

2.1.4.Kiến thức chuyên môn chuyên ngành:

2.2 kỹ năng:

2.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

2.2.2.Kỹ năng công cụ

2.3. Phẩm chất nghề nghiệp

3. Đánh giá

3.1 những mặt mạnh

3.2 những mặt yếu và thiếu

3.3 Đánh giá đáp ứng yêu cầu công việc

4.Những vấn đề cấp thiết cần đặt ra và giải quyết

5. Đề xuất hướng đề tài luận văn chuyên đề tốt nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY