Báo cáo Thực tập tổng hợp tại công ty Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 1

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam 3

1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam 6

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty kiểm toán AVA 9

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 13

2.1 Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán 13

2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán 14

2.3 Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán 23

2.4 Kiểm soát chất lượng kiểm toán của công ty kiểm toán AVA 25

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM 28

3.1 Nhận xét về hoạt động của công ty kiểm toán AVA 28

3.1.1 Ưu điểm 28

3.1.2 Tồn tại 31

3.2 Giải pháp đề xuất hoàn thiện hoạt động tại công ty kiểm toán AVA 33

3.2.1 Sự tất yếu phải hoàn thiện hoạt động tại công ty kiểm toán AVA 33

3.2.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động tại công ty kiểm toán AVA 34

KẾT LUẬN 36

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 01 CÁC KÝ HIỆU THAM CHIẾU TRONG HỒ SƠ KIỂM TOÁN TẠI AVA

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY