Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thái Bình

PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH – PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 1

1. Thông tin chung về doanh nghiệp 1

3. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật chủ yếu của doanh nghiệp. 3

3.1. Nhiệm vụ chủ yếu. 3

3.2. Cơ sở vật chất. 3

3.3. Thị trường. 4

3.4. Khách hàng. 4

4. Định hướng phát triển doanh nghiệp trong những năm tới. 5

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 6

1. Đánh giá tổng hợp kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 6

1.1 .Về nguồn vốn của doanh nghiệp. 6

1.1.1.Vốn chủ sở hữu 7

1.1.2. Vốn vay 7

1.2. Thu nhập lao động bình quân. 7

1.3. Nộp ngân sách. 8

1.4. Tổng doanh thu. 8

2. Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp. 8

2.1.Thuận lợi. 8

2.2. Khó khăn 9

PHẦN III: MÔ TẢ VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 10

1. Cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp 10

2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị công ty 10

2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 10

2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 11

2.2.1. Hội đồng thành viên 11

2.2.2. Ban giám đốc 11

2.2.2.1. Giám đốc công ty 11

2.2.2.2. Phó giám đốc 12

2.2.3. Các phòng chức năng của công ty 12

2.2.3.1. Phòng kế hoạch - Kỹ thuật 12

2.2.3.2. Phòng kế toán – Tài vụ 12

2.2.3.3. Phòng Hành chính – Bảo vệ 13

2.2.3.4. Phòng thiết bị - Vật tư 13

2.2.4. Các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất 13

2.2.4.1. Các đội thi công 13

2.2.4.2. Phân xưởng sản xuất 13

3.Một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 14

3.1. Hoạt động đấu thầu 14

3.1.1. Vai trò của hoạt động đấu thầu 14

3.1.2. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu 14

3.1.2.1. Một số công trình công ty đã trúng thầu 15

3.1.2.2. Công tác quản lý dự thầu 16

3.1.3. Trình tự tham gia dự thầu 18

3.1.3.1. Tìm kiếm thông tin về công trình cần đấu thầu 18

3.1.3.2. Tiếp xúc ban đầu với chủ đầu tư và tham gia sơ tuyển 18

3.1.3.3. Quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu 19

3.1.3.4. Nộp hồ sơ dự thầu 20

3.1.3.5. Ký kết hợp đồng kinh doanh ( nếu trúng thầu ) và theo dõi thực hiện hợp đồng 20

3.2. Tình hình lao động của công ty 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY