Báo cáo Thực tập tổng hợp tại công ty TNHH Thương mại VIC

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC 2

I. Sự hình thành và phát triển của công ty 2

1. Giai đoạn 1 (Khởi nghiệp) từ năm 1999 – 2002 3

2. Giai đoạn 2 (Phát triển) từ 2003 – 2004 3

II.Nhiệm vụ kinh doanh và mặt hàng kinh doanh chủ yếu. 6

2. Một số mặt hàng kinh doanh chủ yếu 7

2. Bộ máy tổ chức quản lý và chức năng các phòng ban 8

1. Bộ máy tổ chức quản lý 8

2. Chức năng của các phòng ban 10

2.1. Tổn giám đốc và phó tổng giám đốc 10

2.2.Phòng tiêu thụ. 10

2.3 Phòng tài chính kế toán 11

2.4. Phòng vật tư. 11

2.5 Phòng kỹ thuật và phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm. 11

2.6. Phòng hành chính nh 12

2.7. Xưởng sản xuất 12

2.8. Phòng bảo vệ 12

2.9. Các chi nhánh 12

PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HIỆN NAY CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC 14

I. Đặc điểm hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty 14

1. Lĩnh vực hoạt động - sản xuất 14

2. Quy trình bán hàng 15

2.1. Mục đích 15

2.2. Phạm vi áp dụng 15

2.3. Tài liệu tham khảo 15

2.4. Định nghĩa 16

2.5 NỘI DUNG 16

3. Quy trình marketing 21

3.1. Nghiên cứu thị trường 23

3.2. Báo cáo đánh giá thị trường 23

3.3. Chiến lược marketing 23

3.4. Chính sách marketing 24

3.5. Chiến lược và chính sách marketing được xây dựng cho hai trường hợp: 24

3.6. Xác định điểm bán hàng 24

3.7. Giới thiệu sản phẩm 25

3.8. Xem xét khả năng bán hàng 25

5. Tình hình tài chính 26

II. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 27

1. Doanh thu và lợi nhuận chưa phân phối 27

1.1. Những khó khăn trên thị trường thức ăn gia súc hiện nay: 28

2. Sản lượng đậm đặc của các cơ sở lớn (tháng 4/2007) 30

3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 30

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIC TRONG THỜI GIAN TỚI 31

1. Phương hướng hoạt động. 31

2. Các biện pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra. 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY