Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) 3

1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 6

1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán 9

1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty 9

1.2.2. Đặc điểm về thị trường và khách hàng của Công ty 12

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán 13

1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 13

1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong bộ máy quản lý của Công ty 15

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 17

2.1. Đặc điểm tổ chức đoàn kiểm toán 17

2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán 17

2.2.1. Khảo sát và đánh giá khách hàng 18

2.2.2. Kí kết hợp đồng cung cấp dịch vụ 19

2.2.3. Lập kế hoạch và thiết kế chương trình kiểm toán 19

2.2.3.1. Lập chiến lược kiểm toán 19

2.2.3.2. Lập kế hoạch kiểm toán 20

2.2.3.3. Thiết kế chương trình kiểm toán 21

2.2.4. Thực hiện kiểm toán 22

2.2.5. Phát hành báo cáo kiểm toán và thư quản lý (nếu có) 22

2.3. Tổ chức lưu trữ hồ sơ 23

2.4. Kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán 26

2.4.1. Kiểm soát trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 27

2.4.2 Kiểm soát trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 27

2.4.3. Kiểm soát trong giai đoạn kết thúc kiểm toán 28

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 29

3.1. Nhận xét về hoạt động của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán 29

3.1.1. Ưu điểm 29

3.1.2. Tồn tại 31

3.2. Giải pháp đề xuất 32

KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY