Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Sản xuất Kinh doanh Đầu tư và Dịch vụ Việt Hà

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty Sản xuất Kinh doanh Đầu tư và Dịch vụ Việt Hà 1

1.1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 1

1.2- Chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của Công ty 4

1.3- Đặc điểm ngành, nghề sản xuất kinh doanh 5

1.4- Sơ đồ bộ máy tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 6

1.4.1 - Cơ cấu tổ chức- nhân sự Công ty mẹ: 7

1.4.2- Các Công ty con, Công ty liên kết: 13

1.5- Đặc điểm sản phẩm và công nghệ sản xuất 14

1.6- Những thành tựu chủ yếu: 17

1.7- Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty. 21

Phần 2: Đặc điểm đội ngũ Cán bộ, công nhân viên và phòng Tổ chức- Nhân sự. 23

2.1- Đặc điểm đội ngũ cán bộ, công nhân viên 23

2.2- Phòng Tổ chức- Nhân sự 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY