Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty quảng cáo trẻ Hà nội

MỤC LỤC

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Quảng cáo trẻ 1

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Quảng cáo trẻ Hà Nội

. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 2

a) Chức năng 2

b)Nhiệm vụ 2

3. Tổ chức và hoạt động của công ty Quảng cáo trẻ 2

4. Tình hình cơ sở vật chất kinh doanh của công ty 6

· Tình hình cơ sở vật chất 6

· Tình hình sử dụng tài chính của công ty 6

· Số lượng công nhân viên trong công ty 10

II. Tình hình hoạt động sản xuất của công ty 1 số năm qua 11

1. Công ty 11

2. Thị trưòng kinh doanh 12

3. một số hoạt động nhằm nâng cao hình ảnh của công ty 15

4. Những khó khăn và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh 16

a) Khó khăn

b) Thuận lợi

c) Vấn đề mà cần quan tâm hiện nay trong

III. Phương hướng trong tương lai về hoạt động sxkd

Bảng số liệu về tốc độ tăng trưởng của quảng cáo qua một số năm ở Việt Nam 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY