Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Máy & phụ tùng – Machinoimport

MỤC LỤC

Phần I>. Sự hình thành và phát triển của công ty Máy và phụ tùng 1

1>.Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty Máy & phụ tùng 1

2>. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. 4

3>.Chức năng ,nhiệm vụ của công ty. 11

4- Bộ phận trong Công ty và sinh viên thực tập 12

Phần II>. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty máy và phụ tùng 13

1>. Đặc điểm về vốn sản xuất kinh doanh. 13

2>. Đặc điểm mặt hàng. 14

3>. Đặc điểm thị trường nhập khẩu. 15

4>.Đặc điểm về nhân lực. 16

Phần III>. Tình hình kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của Công ty trong thời gian qua. 18

1>. Kết quả kinh doanh . 18

1.1>. Tổng doanh thu lợi nhuận 19

1.2>. Nộp ngân sách mức lương bình quân. 21

2>.Phương thức kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của của Công ty máy & phụ tùng 21

2.1>. Kim ngạch nhập khẩu. 21

2.2>. Phương thức nhập khẩu. 22

3>. Các nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hàng hoá. 25

3.1>. Nghiên cứu thị trường 26. 3.2>. Lựa chọn đối tác. 27

3.3>. Xác định mức giá nhập khẩu. 28

3.4>. Lập phương án kinh doanh . 28

3.5>. Đàm phán và ký kết hợp đồng. 29

3.6>. Thực hiện hợp đồng. 30

3.7>. Tổ chức bán hàng nhập khẩu. 31

3.8>. Chi phí kinh doanh . 32

4>. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty. 33

4.1>. Những thành tựu đạt được. 33

4.2>. Những tồn tại cần khắc phục. 34

Kết luận .37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY