Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty điện máy hóa chất Thanh Hóa

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh và quản lý của công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh Hóa 2

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2

1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 6

1.3. Đặc điểm về bộ máy tổ chức. 6

1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại đơn vị 13

II. Một số phần hành kế toán chủ yếu 19

2.1. Kế toán vốn bằng tiền 19

2.2. Kế toán lương và các khoản trích theo lương 22

2.3 Kế toán TSCĐ 24

2.4. Kế toán mua hàng và thanh toán với người bán 27

2.5. Kế toán nghiệp vụ bán hàng 33

III. Đánh giá và một số kiến nghị sơ bộ. 45

3.1. Đánh giá: 45

3.2. Kiến nghị 47

KẾT LUẬN 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY