Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực – thực phẩm Hà Nội

MỤC LỤC

Lời mở đâu

I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực – thực phẩm Hà Nội. 2

1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển. 2

1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty. 3

1.3. Quyền hạn chủ yếu của công ty. 3

1.4. Nhiệm vụ chủ yếu. 4

II. Bộ máy tổ chức của Công ty 5

2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty. 5

2.2. Phòng Tổ chức – Hành chính 9

2.3. Phòng Kinh doanh – Thị trường 9

2.4. Phòng Tài chính – Kế toán 10

2.5. Các đơn vị trực thuộc của công ty. 10

III. Kết quả hoạt đông kinh doanh của công ty một số năm qua 15

doanh thu thuần 17

IV. Thực trạng môi trường kinh doanh của công ty. 19

4.1. Một số khó khăn và thuận lợi của công ty. 19

4.2. Thực trạng hoạt động marketing ở Công ty CP LT -

TP Hà Nội: 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY