Báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Nghệ An

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU: 2

Chương I: Thông Tin chung về Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển: 3

I.Giới thiệu chung về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam: 3

1.Thông tin chung về Ngân Hàng Đầu Tư và Phát triển Việt Nam và chi nhánh Nghệ An 3

1.1. Tên đầy đủ. 3

1.2.Ngày thành lập 3

1.3. Nhiệm vụ: 3

1.4. Phương châm hoạt động 4

1.5. Mục tiêu hoạt động 4

1.6. Chính sách kinh doanh 4

1.7. Sản phẩm dịch vụ 4

1.8. Cam kết 5

1.9.Mạng lưới 5

2.Quá trình ra đời và phát triển 6

2.1. Quá trình hình thành và phát triển 6

2.2 Những thành tựu tiêu biểu qua các giai đoạn phát triển 7

A. Thời kỳ Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (1957 – 1981) 7

B.Thời kỳ Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (1981 – 1990) : 10

C. Thời kỳ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (1990 – 9/2007) 11

Chưong II: Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Nghệ An năm 2007. 16

1. Sơ đồ phòng làm việc: 16

2. Tình hình chung: 18

3. Công tác nguồn vốn: 19

4. Công tác tín dụng: 20

5. Các công tác khác của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Chi Nhánh Nghệ An trong năm 2007: 20

6. Định hướng phát triển trong thời gian tới: 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY