Báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà nội

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẨN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ BIDV HÀ NỘI. 2

I. Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Lịch sử hình thành và phát triển. 2

1. Lịch sử hình thành: 2

2. Chức năng & Nhiệm vụ: 3

II. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội. 3

1. Lịch sử hình thành: 3

2. Chức năng và nhiệm vụ 4

3.Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban: 5

3.1 Phòng tín dụng 7

3.2 Phòng giao dịch 8

3.3. PhòngKế hoạch- nguồn vốn. 8

3.4. Phòng Thẩm định và Quản lý tín dụng. 9

3.5. Phòng Dịch vụ khách hàng 9

3.6. Phòng Thanh toán quốc tế 10

3.7. Phòng Thông tin điện toán 10

3.8. Phòng Tài chính - kế toán 11

3.9. Phòng Tiền tệ – kho quỹ 11

3.10. Phòng kiểm tra - kiểm toán nội bộ 11

PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV HÀ NỘI MỘT SỐ NĂM GẦN ĐÂY 13

PHẦN III: NHẬN ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA BIDV HÀ NỘI NĂM 2008 16

I. Môi trường bên trong. 16

1. Thuận lợi 16

a. Về nguồn khách hàng 16

b. Về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng 16

c. Mô hình tổ chức và nguồn nhân lực 18

2. Khó khăn: 19

a. Về khách hàng 19

b. Về sản phẩm dịch vụ NH: 19

c. Các yếu tố khác 20

II. Môi trường bên ngoài 21

1. Thuận lợi - Thời cơ: 21

a. Bối cảnh chung 21

b. Hoạt động Ngân hàng 22

3. Khó khăn - Thách thức 24

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY