Báo cáo thực tập tổng hợp tại Chi nhánh Ngân hàng công thương Thành Phố Hà Nội

Mục lục

Lời mở đầu. 2

I. Sự hình thành và phát triển chi nhánh. 3

1. Vài nét về chi nhánh. 3

2. Nhiệm vụ của chi nhánh Thành Phố Hà Nội trong từng giai đoạn. 3

II. Đặc điểm cơ cấu tổ chức và quản lý. 6

1. Cơ cấu tổ chức của NHCT Việt Nam. 6

2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 7

III. Kết quả hoạt dộng kinh doanh. 18

1. Đặc điểm các hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Thành Phố Hà Nội. 18

2. Tình hình huy động vốn. 19

3. Tình hình sử dụng vốn. 20

Kết luận 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY