Báo cáo thực tập tổng hợp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình

MỤC LỤC

PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN 2 : BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ BHXH TỈNH THÁI BÌNH 3

I/ Quá trình hình thành và phát triển của BHXH tỉnh Thái Bình 3

1. Giới thiệu khái quát về BHXH tỉnh Thái Bình 3

2. Quá trình hình thành 3

3. Tổ chức bộ máy của BHXH Thái Bình 4

II/Những kết quả đạt được trong 10 năm vừa qua 5

1- Không ngừng mở rộng đối tượng tham gia và tăng nguồn thu BHXH: 5

2/ Tổ chức thực hiện tốt các chế độ BHXH đối với người lao động 8

3/ Thực hiện chế độ BHXH có nhiều cố gắng và tiến bộ: 10

4/ Công tác tổ chức cán bộ có bước chuyển biến: 12

III/ Những kết quả đạt dược trong năm 2007 13

1. Công tác mở rộng đối tượng tham gia và tăng thu BHXH,BHYT: 13

2. Công tác thực hiện chế độ BHXH: 15

3. Công tác thực hiện chế độ BHYT: 16

4. Công tác kiểm tra: 18

5. Công tác cải cách hành chính chuyên sang phong cách phục vụ: 19

IV/ Phưong hướng hoạt động trong thời gian tới 20

V/ Nhận xét đánh giá của bản thân về BHXH Thái Bình 22

1. Đánh giá chung 22

2. Những hạn chế, thiếu sót 23

PHẦN 3: KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY