Báo cáo thực tập Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần thương mại và truyền thông Phương Đông

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG ĐÔNG 3

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Thương Mại và Truyền Thông Phương Đông 3

1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của cụng ty 3

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 5

1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh 6

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG ĐÔNG 8

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 8

2.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán của Công ty. 9

2.2.1: Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 9

2.2.2 Hệ thống chứng từ kế toán 9

2.2.3 Hệ thống tài khoản kế toán tại công ty 10

2.2.4. Hệ thống sổ sách kế toán tại công ty 10

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty 11

2.3 Đặc điểm một số phần hành chủ yếu của công ty 11

2.3.1. Các phần hành chủ yếu của công ty 11

2.3.2. Đặc điểm một số phần hành kế toán chủ yếu 11

2.3.2.1. Kế toán tiền mặt 11

2.3.2.2. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 13

2.3.2.3. Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 14

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG PHƯƠNG ĐÔNG 18

3.1. Một số đánh giá chung 18

3.2. Một số đánh giá chung thực trạng hạch toán kế toán tại công ty 18

3.2.1. Ưu điểm 18

3.2.2. Những tồn tại 20

KẾT LUẬN 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY