Báo cáo thực tập Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VINASHIN 4

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VINASHIN 4

1.1.1. Các thông tin sơ lược về Tập đoàn 4

1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Vinashin 5

1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VINASHIN 8

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn 8

1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tập đoàn 8

1.2.2.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh, sản phẩm và thị trường sản phẩm 8

1.2.2.2. Quan hệ của Tập đoàn với Nhà nước và cơ quan khác 11

1.2.3. Đặc điểm mô hình tổ chức kinh doanh tại Tập đoàn 11

1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM VINASHIN 14

1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM VINASHIN NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 17

PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM VINASHIN 18

2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VINASHIN 18

2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI VINASHIN 26

2.2.1. Các chính sách kế toán chung 26

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 28

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 28

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 28

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 30

2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ 30

2.3.1. Kế toán phần hành thanh toán 30

2.3.1.1. Chứng từ sử dụng: 30

2.3.1.2. Tài khoản hạch toán 30

2.3.2. Phần hành kế toán vốn bằng tiền 32

2.3.2.1. Chứng từ sử dụng: 32

2.3.2.2. Tài khoản sử dụng 32

PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN VINASHIN 33

3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 33

3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 33

KẾT LUẬN 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY